Brand

De brandverzekering is een zeer uitgebreide verzekering die U en uw woning tegen heel wat voorvallen beschermt. Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten,elektriciteitschade, storm,hagel, sneeuw- of ijsdruk op daken, natuurrampen,bijkomende kosten na een schadegeval,…

Natuurlijk is een brandverzekering niet alleen voor een eigenaar van groot belang. Ook als huurder is het een must om een brandverzekering te hebben, dit bijvoorbeeld alleen al voor het verzekeren van de inboedel van de huurder.

De brandverzekering is een zeer uigebreide verzekering waar verschillende facultatieve dekkingen mogelijk zijn, hierdoor proberen wij de klant steeds zo goed mogelijk bij te staan bij het onderschrijven van zijn ‘persoonlijke’ brandverzekering.

Doordat wij met verschillende maatschappijen werken kunnen steeds de scherpste prijs met zeer sterke voorwaarden aanbieden. Bij eventuele vragen over deze verzekering verwelkomen we U zeer graag bij ons op het kantoor of via onze e-mail.