BA Auto

De BA-motorrijtuigenverzekering is verplichte verzekering voor uw wagen/tractor/brommer/Vrachtwagen/moto/… als U hiermee op de openbare weg, op terreinen toegankelijk voor publiek wil komen. Qua motorrijtuigenverzekering kan men er van uitgaan dat er een basispakket bestaat (Burgerlijke aansprakelijkheid) waarin de waarborgen wettelijk bepaald werden. Verder zijn er eventuele uitbreidingen zoals een kleine omnium, grote omnium, rechtsbijstand, pechverhelping,..

Waarborgen

Burgerlijke aansprakelijkheid

Is een verplichte verzekering die stoffelijke en lichamelijke verzekering aan andere vergoedt onder de wet van 14/12/1992 inzake motorrijtuigen.

Kleine omnium

Een nieuwe wagen is tegenwoordig een grote hap uit uw kapitaal, hierdoor is het zeer gevaarlijk om geen omnium te nemen op een nieuwe wagen, want wordt je auto gestolen of heb je een schadegeval in fout kan je niets terugkrijgen via de verzekering.
De waarborg kleine omnium houdt in dat de ‘basis’waarborgen + diefstal worden gedekt.
Waarborgen:

  • Brand: Deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komt de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing,… in aanmerking.
  • Glasbraak: Hier kunt u zich verzekeren voor schade aan u voor-, zij-, achterruit.
  • Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor schade aan de wagen als gevolg van sneeuw, hagel,…
  • Aanrijding met dieren: Schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier.
  • Diefstal: U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.

Grote omnium

Hier gelden de waarborgen van de kleine omnium.wel komt hier de waarborg eigen schade nog eens bij. Een grote omnium vergoedt bijkomend de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, vandalisme, carjacking …

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering is uiteraard nuttig bij alle geschillen die kunnen opduiken tijdens een schaderegeling. De rechtsbijstandverzekering is een niet verplichte verzekering, toch is het een must om af te sluiten bij elke autoverzekering en andere soorten verzekeringen.

Een rechtsbijstandverzekering kan worden aangesproken bij schadegevallen in recht als bij schadegevallen in fout. Deze verzekering kan ervoor zorgen dat burgerlijk verhaal is voorzien om je vergoeding te eisen van een aansprakelijke derde of laat U in geval van gerechtelijke procedures zelf een advocaat kiezen die U belangen behartigd en nog veel meer.

Pech verhelping( bijstandverzekering)

Naast de pech verhelping of het wegslepen van het voertuig in geval van panne of ongeval in België en/of het buitenland, omvat de bijstand aan het voertuig een hele reeks waarborgen zoals: bijstand in geval van diefstal, repatriëring van het voertuig, bewaking van het voertuig.

 

Onze troeven

  • Snelle behandeling van offertes,wijzigingen in polis,…
  • Zeer scherpe premie doordat we met verschillende maatschappijen werken.
  • Snelle opvolging bij schadegevallen.
  • Ter plaatse komen bij schadegevallen/expertises/…..