23-06-14

Welke Rechtsbijstandsverzekeraar moet tussenkomen?

Het gebeurt wel vaker dat men een dubbele dekking heeft op sommige vlakken. Zo kan u een luik Rechtsbijstand hebben in zowel uw Autoverzekering als in uw Familiale verzekering. Toch biedt dit niet altijd garantie op juridische bijstand.

Stel dat uw zoon een ongeval veroorzaakt op de weg en daarbij in fout is. Hij reed met een voorlopig rijbewijs en mocht dus geen passagier meenemen. Bij het ongeval reed echter een vriend mee. De verzekeraar BA Auto vergoedt de schade aan de wagen van de tegenpartij, maar keert zich tegen u en uw zoon, om haar uitgaven terug te vorderen. 

Om Rechtsbijstand te genieten, richt u zich zowel tot uw Familiale verzekeraar als tot uw Autoverzekering. Daarbij vraagt u om de erelonen ten laste te nemen van de advocaat die belast is met de verdediging van uw zoon en uzelf tegen de verzekeraar BA Auto. Allebei weigeren ze. Uit de analyse ervan blijkt dat de waarborg Rechtsbijstand gekoppeld aan de Familiale polis niet verworven is wanneer het geschil betrekking heeft op een autovoertuig. De Rechtsbijstandsverzekeraar Auto wijst op het feit dat het verhaal van de verzekeraar BA Auto berust op een bepaling van de verzekeringsovereenkomst. Voor dergelijke contractuele geschillen voorzien de algemene voorwaarden van de RB Auto geen tussenkomst. Beide verzekeraars Rechtsbijstand moeten dus inderdaad niet tussenkomen.

Dit voorval bewijst onze stelling : een afzonderlijke polis Rechtsbijstand is geen overbodige luxe. Vaak zijn al deze uitsluitingen in een alleenstaande polis niet opgenomen en is deze polis nauwelijks duurder dan wat u extra betaalt bij uw Familiale of Auto verzekering. Een in rechtsbijstand gespecialiseerde maatschappij kan immers goede voorwaarden afdwingen bij de juridische adviseurs waarmee ze samenwerkt.

Als onafhankelijk makelaar kunnen we u hierbij het juiste advies verstrekken zodat u niet alleen een dubbele dekking kan vermijden maar ook op alle vlak van een kwalitatieve bescherming kunt genieten. Kom gerust eens langs voor een analyse van uw verzekeringsportefeuille.