07-07-15

Schade door Terrorisme: uw veiligheid als reiziger.

De laatste aanslagen bewijzen het weer; de reiziger is tegenwoordig nergens meer veilig voor terrorisme. De toestand in het Midden-Oosten en Noord- en Oost-Afrika maken de situatie zeer onveilig. De aanslagen in Londen, Turkije, Spanje en Frankrijk zijn het bewijs dat Europa evenmin nog veilig is.

Helaas is het daarom noodzakelijk dat iedereen zich voortdurend bewust is van het mogelijke gevaar. Dat kan door:

 • Extra op te letten op drukbezochte plaatsen;
 • Alert te zijn van de politieke ontwikkelingen in het land waarheen u reist;
 • De richtlijnen te volgen van de lokale autoriteiten;
 • Verdachte personen en pakketjes te melden aan de lokale politie.

Terrorisme en verzekeringen

In diverse landen is het zeer moeilijk om een verzekering af te sluiten die schade door terrorisme dekt. In België echter zijn sinds 2008 de volgende verzekeringen verplicht om schade door terrorisme te dekken:

 • Arbeidsongevallenverzekering;
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing op openbare plaatsen;
 • Brandverzekering van woningen en kleine handelszaken;
 • Ongevallenverzekering;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Levensverzekering.

Ook alle andere verzekeringen dekken terrorisme, tenzij in hun algemene voorwaarden expliciet staat dat het niet gedekt is.

Dekking voor Belgische risico’s

Als voorwaarde wordt in alle verzekeringen ‘Dekking voor Belgische risico’s’ genoemd. Dit betekent dat de verzekerde of de verzekerde vennootschap in België gevestigd moet zijn. In sommige gevallen zijn er ook dekkingen mogelijk voor schade door terrorisme opgelopen in het buitenland.

 • Deze schade wordt (gedeeltelijk) vergoed door de reisverzekering, mits deze in België is afgesloten;
 • Schade aan een voertuig of boot in het buitenland wordt (gedeeltelijk) vergoed mits deze in België staat ingeschreven.

(Gedeeltelijke) vergoeding

Als een verzekeraar is aangesloten bij de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) wordt de schadelast verdeeld over haar leden. Hierdoor kan het zijn dat de verzekerde slechts een beperkte vergoeding ontvangt.

Reisadvies

De link diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Veiligheidsproblemen geeft een actueel overzicht van de veiligheid overal ter wereld. Het blijft echter belangrijk om overal alert te zijn, omdat men helaas nergens meer veilig is voor terrorisme.