Is een autoverzekering verplicht?

Wat de meeste mensen als een autoverzekering omschrijven wordt door de wetgever aangeduid als de BA Auto (Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto). Dit is een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992 en vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden. Het antwoord is dus een volmondig ja.

Opgelet : het is de eigenaar van het voertuig die aansprakelijk is dat een voertuig wettelijk verzekerd is, als het op de openbare weg komt. Indien u dus een familielid of buur van uw wagen laat gebruik maken, dan hebt u er alle belang bij erop toe te zien dat de wagen wel degelijk verzekerd is en dat de polis tijdig betaald werd.

Een BA Auto kan verder ook uitgebreid worden met diverse opties. Denk maar aan de even bekende Omnium verzekering of de Bestuurders polis. Deze laatste dekt de schade die u als bestuurder kan lijden. Want vreemd genoeg dekt de BA Auto de eigen letsels niet. Voor meer info staan wij zeker tot uw dienst.