10 tips voor meer veiligheid op het werk

Meer veiligheid = minder ongevallen

Uit de statistieken die Fedris – het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s – uitvoerde tussen 2006 en 2015, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen in de privésector een dalende evolutie kent. Terwijl in 2006 nog 202.000 ongevallen werden aangegeven, waren dat in 2015 nog 157.000 gevallen, goed voor een daling van 22%. Daarvan geraakte 1 op de 10 personen blijvend arbeidsongeschikt.

In de publieke sector zijn de cijfers minder gekend, maar ook daar is een dalende trend ingezet: in 2011 werden nog bijna 45.000 ongevallen opgetekend, in 2015 waren er dat nog 39.000.

De sensibilisering voor meer veiligheid op de werkvloer heeft doorheen de jaren duidelijk een positief effect. Toch is elk arbeidsongeval nog één ongeval teveel. Daarom moeten bedrijven en hun medewerkers zich blijven inspannen om de veiligheid op de werkvloer te verzekeren.

Wij zetten 10 handige tips op een rij:

1. Stel de werkpostfiche ter beschikking

Alvorens ze beginnen te werken, is het belangrijk dat je medewerkers de verplichte werkpostfiche hebben doorgenomen. Zo zijn ze meteen op de hoogte van de risico’s, de gevaren en de veiligheidsvoorschriften die hun functie met zich meebrengt.

2. Signaleer de nooduitgangen en de EHBO-posten

Zorg ervoor dat jouw medewerkers weten waar deze belangrijke plaatsen zich bevinden. Goed voorbereid zijn betekent tijdswinst in geval van nood. Bij directe evacuatie of eerste hulp verlening kunnen grote rampen worden vermeden. Gebruik daarom borden en pictogrammen voor nooduitgangen en voorzie EHBO-koffers.

3. Geef kennis van de noodprocedures

Het is belangrijk dat je medewerkers weten wat ze precies moeten doen in geval van nood. Wat moet je doen bij brand? Wat moet je doen bij een ongeval met chemische producten? De noodprocedures kennen maakt deel uit van een goede voorbereiding. En wie goed voorbereid is, is zeker van tijdswinst in geval van nood.

4. Stel persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking

Wanneer de functie of de werkomgeving dit vereist, is het van belang dat medewerkers en bezoekers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, de zogenaamde pbm (veiligheidshelmen, veiligheidshandschoenen, fluorescerende werkkleding enz.).

5. Zorg dat de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden

Eenmaal aan het werk, is het belangrijk dat de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. Dit is van essentieel belang bij onderhoudswerken. Uit studies is namelijk gebleken dat onderhoudstechnici dubbel zoveel kans maken op een arbeidsongeval. Door een machine te vergrendelen, vermijd je dat deze weer in werking treedt tijdens het onderhoud. Zo kan in alle veiligheid worden gewerkt.

6. Pleit voor een propere werkvloer

Een propere werkplek zorgt voor een aangename en vooral veilige werkplek. Vallen, struikelen en uitglijden zijn de meest voorkomende oorzaken van werkongevallen. Overtuig je medewerkers ervan dat ze hun werktafel op het einde van de dag netjes achterlaten, dat er geen rommel rondslingert op de vloer, dat kabels aan de kant liggen enz. Opgeruimd staat netjes!

7. Maak de veiligheidsresultaten zichtbaar

Maak van veiligheid iets concreet. Door bijvoorbeeld het aantal ongevallen in een maand bij te houden en tevens kenbaar te maken, kun je je medewerkers motiveren om nog meer inspanningen te leveren op het vlak van veiligheid. Hang de resultaten uit zodat iedereen ze kan bekijken.  

8. Beloon goed gedrag

Belonen is soms effectiever dan straffen! Sommige bedrijven reiken bijvoorbeeld jaarlijks een premie uit voor het uitblijven van ongevallen op de werkvloer. Straffen kan contraproductief werken en maakt van veiligheid een vervelend iets. Door dit vanuit een positieve invalshoek te benaderen, wordt het meer aanvaard en bespreekbaar.

9. Laat leidinggevenden leiden

Zorg ervoor dat je teamleiders het goede voorbeeld tonen en ook voldoende inspanningen leveren om een veilige werkplek te creëren. Het is eveneens hun taak om het team te laten inzien wat het nut is van bepaalde veiligheidsvoorschriften. Verder is hij ook verantwoordelijk voor het naleven van deze voorschriften.

10. Laat je medewerkers zelf nadenken over veiligheid

De beste manier om je medewerkers van een veilige werkplek te overtuigen, is door te luisteren naar hun ervaringen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de risico’s van de werkvloer, hun input is dus heel waardevol. Door hen te betrekken in het veiligheidsplan, zullen ze de veiligheidsvoorschriften gemakkelijker opvolgen.

Meer info over een arbeidsongevallenverzekering? Vraag het ons!

Bron: Seton